:

nazaj na prvo stran

nazaj na prejšnjo stran

 
POGOJI OGLAŠEVANJA:
Oglasi ne smejo vsebovati žaljivih vsebin, za resničnost podatkov odgovarja naročnik.
Vsebino in eventuelni foto material je treba poslati na

email: pantherkamnik@gmail.com.

Priprava in reprezentacija oglasa za 3 mesece je 5€ za fizične osebe in 10€ za pravne
osebe z nakazilom na TRR 02300-0254170473 nlb.

Člani imajo bonus v višini plačila članarine !
 
 

 1 oglas

 

1 oglas